Shqipëria “po gërryhet”, rrezikon të humbasë 1/3 e tokës bujqësore si pasojë e erozionit

Publikuar më: 5/7/2022, ora 16:59

Shqipëria “po gërryhet”, rrezikon të humbasë 1/3 e tokës bujqësore si pasojë e erozionit

Publikuar më: 5/7/2022, ora 16:59

Në pak kohë Shqipëria rrezikon të humbas 1/3 e tokës bujqësore si pasojë e erozionit. Paralajmërimi është bërë nga Komisioni Europian në një raport mbi mjedisin dhe ndryshimet klimatike në rajonin e Ballkanit Perëndimore. Bazuar në gjetjet e këtij studimi, degradimi i tokës po zgjerohet ndaj duhet të merren masa me qëllim që të amortizohen efektet e këtij procesi.

Shqipëria “po gërryhet”, rrezikon të humbasë 1/3 e tokës bujqësore si pasojë e erozionit

Publikuar më: 5/7/2022, ora 16:59

Në pak kohë Shqipëria rrezikon të humbas 1/3 e tokës bujqësore si pasojë e erozionit. Paralajmërimi është bërë nga Komisioni Europian në një raport mbi mjedisin dhe ndryshimet klimatike në rajonin e Ballkanit Perëndimore. Bazuar në gjetjet e këtij studimi, degradimi i tokës po zgjerohet ndaj duhet të merren masa me qëllim që të amortizohen efektet e këtij procesi.