Shqipëria, vend pjesërisht i lirë, “Freedom House”: Problem serioz, polarizimi politik dhe korrupsioni

Publikuar më: 9/3/2023, ora 12:29

Shqipëria, vend pjesërisht i lirë, “Freedom House”: Problem serioz, polarizimi politik dhe korrupsioni

Publikuar më: 9/3/2023, ora 12:29

Në raportin vjetor të “Freedom House” mbi liritë në botë, Shqipëria vijon të klasifikohet mes vendeve pjesërisht të lira, me 67 pikë, po aq sa një vit më parë në shkallën e vlerësimit deri në 100 pikë.

Shqipëria, vend pjesërisht i lirë, “Freedom House”: Problem serioz, polarizimi politik dhe korrupsioni

Publikuar më: 9/3/2023, ora 12:29

Në raportin vjetor të “Freedom House” mbi liritë në botë, Shqipëria vijon të klasifikohet mes vendeve pjesërisht të lira, me 67 pikë, po aq sa një vit më parë në shkallën e vlerësimit deri në 100 pikë.