Shqipëria vend pjesërisht i lirë, tkurret demokracia në botë – A2

Shqipëria vend pjesërisht i lirë, tkurret demokracia në botë