Shqiptarët shpenzojnë gjysmën e buxheteve për ushqim – A2

Shqiptarët shpenzojnë gjysmën e buxheteve për ushqim

Shqiptarët shpenzojnë shumicën e buxheteve familjare për t’u ushqyer. Për shumë prej tyre,
të ardhurat e pakta kushtëzojnë vetëm plotësimin e nevojave bazë.