Shteti si aksioner, vetëm 155 mijë euro fitime të arkëtuara gjatë këtij viti

Publikuar më: 17/12/2022, ora 14:41

Shteti si aksioner, vetëm 155 mijë euro fitime të arkëtuara gjatë këtij viti

Publikuar më: 17/12/2022, ora 14:41

Shteti nuk është shumë fitimprurës kur vjen puna tek kompanitë ku është aksioner, qoftë 100% apo pjesërisht. Kjo shpjegohet me faktin se sektorët ku shteti është i përfshirë, kanë kryesisht nevojë për subvencione, ndërsa të tjera kompani publike i përdorin të ardhurat për të riinvestuar, si në rastin e energjisë elektrike.

Shteti si aksioner, vetëm 155 mijë euro fitime të arkëtuara gjatë këtij viti

Publikuar më: 17/12/2022, ora 14:41

Shteti nuk është shumë fitimprurës kur vjen puna tek kompanitë ku është aksioner, qoftë 100% apo pjesërisht. Kjo shpjegohet me faktin se sektorët ku shteti është i përfshirë, kanë kryesisht nevojë për subvencione, ndërsa të tjera kompani publike i përdorin të ardhurat për të riinvestuar, si në rastin e energjisë elektrike.