Shtresa e mesme dhe kriza, mes çmimeve e taksave në rritje dhe pagave që ngelin në vend

Publikuar më: 4/11/2022, ora 12:55

Shtresa e mesme dhe kriza, mes çmimeve e taksave në rritje dhe pagave që ngelin në vend

Publikuar më: 4/11/2022, ora 12:55

Shtresa e mesme. Një kategorizim i popullsisë sipas gjendjes ekonomike, që rrjedhimisht përkthehet edhe në një ndarje sociale. Përkufizimi është shumë i lirshëm, por konsensusi është se për të qenë pjesë e shtresës së mesme dikush duhet të ketë një banesë, një automjet, të heqë diçka mënjanë nga të ardhurat e tij dhe të përballojë 3-4 javë pushime në vit.

Shtresa e mesme dhe kriza, mes çmimeve e taksave në rritje dhe pagave që ngelin në vend

Publikuar më: 4/11/2022, ora 12:55

Shtresa e mesme. Një kategorizim i popullsisë sipas gjendjes ekonomike, që rrjedhimisht përkthehet edhe në një ndarje sociale. Përkufizimi është shumë i lirshëm, por konsensusi është se për të qenë pjesë e shtresës së mesme dikush duhet të ketë një banesë, një automjet, të heqë diçka mënjanë nga të ardhurat e tij dhe të përballojë 3-4 javë pushime në vit.