Shtyrja e kredive, bankat shpjegojnë se si do të procedohet

Drejtori ekzekutiv të “ABI” Bank, Andi Ballta, në Aw Business Week