Si do të nisë mësimi? Nxënësit të ndarë në 4 turne, vetëm dy lëndë në ditë

Me fillimin e shkollës në kushtet e pandemisë, nxënësit nuk do të bëjnë më shumë 2 orë e gjysmë mësim në ditë, të alternuar me turne.

30 minuta do të jetë një orë mësimi dhe nuk do të ketë më shumë se dy lëndë në ditë. Shkollat kanë planifikuar që disa programe si arti, qytetaria dhe informatika të zhvillohen online nga shtëpia.