Si do të udhëtojmë kur të rikthehen urbanët?

E vetmja formë e transportit publik e lejuar deri më tani është ajo nëpërmjet taksive.Ndërkohë, në park, autobusët po bëhen gati nëse vendoset që edhe tranporti urban të hapet për publikun.