Si është tatimi mbi pagën në rajon?

Si është tatimi mbi pagën në rajon dhe sa efikas ka rezultuar sistemi i Shqipërisë?