Si menaxhohen pasuritë e sekuestruara?

Në studio: Jordan Daci, ekspert për çështje juridike