Si mund të mbrojmë fëmijët nga bota virtuale?

Përditësuar më: 23/11/2021, ora 15:25

Si mund të mbrojmë fëmijët nga bota virtuale?

Përditësuar më: 23/11/2021, ora 15:25

Markel Stefo, drejtues i Departamentit Teknologjik në Digicom dhe gazetari i A2 CNN Julian Kasapi diskutojnë për rrezikun e përfaqësuar nga përdorimi i rrjeteve sociale nga të miturit, duke marr shkas nga rastet e fundit të kronikës.

Si mund të mbrojmë fëmijët nga bota virtuale?

Përditësuar më: 23/11/2021, ora 15:25

Markel Stefo, drejtues i Departamentit Teknologjik në Digicom dhe gazetari i A2 CNN Julian Kasapi diskutojnë për rrezikun e përfaqësuar nga përdorimi i rrjeteve sociale nga të miturit, duke marr shkas nga rastet e fundit të kronikës.