Siguria e ashensorëve, jeta e banorëve në “dorën” e teknikut dhe administratorit – A2

Siguria e ashensorëve, jeta e banorëve në “dorën” e teknikut dhe administratorit

Ashensorët janë mjetet më të përdorur për transportin e banorëve, por dhe me të pasigurtët në Shqipëri. Jeta e banorëve varet nga mirëmbajtësi i ashensorit, puna e të cilit nuk ka kontrollin e duhur nga shteti.

Shkarkoni aplikacionin e A2