Siguria kibernetike mbledh ekspertët ndërkombëtarë për të diskutuar sfidat digjitale

Publikuar më: 21/5/2022, ora 19:29

Siguria kibernetike mbledh ekspertët ndërkombëtarë për të diskutuar sfidat digjitale

Publikuar më: 21/5/2022, ora 19:29

Një panel me ekspertë vendas dhe të huaj, ndanë eksperiencat e tyre rreth sigurisë së informacionit në konferencën “BSidesTirana”. Organizatorët shpjegojnë se synohet ndërgjegjësimi i specialistëve shqiptarë për të parandaluar dhe adresuar sulmet kibernetike.

Siguria kibernetike mbledh ekspertët ndërkombëtarë për të diskutuar sfidat digjitale

Publikuar më: 21/5/2022, ora 19:29

Një panel me ekspertë vendas dhe të huaj, ndanë eksperiencat e tyre rreth sigurisë së informacionit në konferencën “BSidesTirana”. Organizatorët shpjegojnë se synohet ndërgjegjësimi i specialistëve shqiptarë për të parandaluar dhe adresuar sulmet kibernetike.