Sigurimet, tregu anemik me vetëm 35 euro për frymë – A2

Sigurimet, tregu anemik me vetëm 35 euro për frymë

Shqiptarët janë të fundit në rajon për sa i takon sigurimeve. Sipas të dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në vitin 2018, primet bruto të sigurimit arritën në 16.9 miliardë lekë, në rritje me 4.5% krahasuar me vitin 2017.