Sigurimi i banesave, kompanitë e sigurimit: Të sigurohet çdo projekt ndërtimi

Pas tërmetit të 21 shtatorit, qeveria ndërmori nismën për të bërë të detyrueshëm sigurimin e banesave.