Sipërmarrja sociale në Elbasan, tradita artizanale si profesion në ndihmë të grave dhe vajzave

Publikuar më: 4/10/2022, ora 10:35

Sipërmarrja sociale në Elbasan, tradita artizanale si profesion në ndihmë të grave dhe vajzave

Publikuar më: 4/10/2022, ora 10:35

“Nëse blen një produkt artizanal, mbështet një grua në nevojë dhe fuqizon një fëmijë”. Ky është slogani i sipërmarrjes sociale, tradita ime artizanale në Elbasan.

Sipërmarrja sociale në Elbasan, tradita artizanale si profesion në ndihmë të grave dhe vajzave

Publikuar më: 4/10/2022, ora 10:35

“Nëse blen një produkt artizanal, mbështet një grua në nevojë dhe fuqizon një fëmijë”. Ky është slogani i sipërmarrjes sociale, tradita ime artizanale në Elbasan.