Sjellja e re në shkolla, 1 nxënës në bankë, maska me detyrim për fëmijët mbi 10 vjeç

A2 ka siguruar udhëzimin që Ministria e Shëndetësisë u ka dërguar të gjitha shkollave mbi masat që duhet të marrin për hapjen e tyre në mënyrë të sigurt, duke ruajtur nxënësit nga përhapja e koronavirusit.