Skenarët e krizës, nga optimizmi i qeverisë te realiteti me situatën ekonomike