SPECIALE A2/ Sfidat e përkthimit

Debati mbi përkthimin. Cilësia, përkthimi nga një gjuhë e dytë dhe nevoja për ripërkthim të disa veprave.