Speciale – Autizmi “flet”

Publikuar më: 23/4/2022, ora 14:38

Speciale – Autizmi “flet”

Publikuar më: 23/4/2022, ora 14:38

Personave me autizëm po u mohohen disa shërbime bazë për trajtimin e çrregullimit të tyre neurobiologjik. Në një takim mes prindërve dhe profesionistëve u pasqyruan nevojat që duhet të plotësojnë institucionet.

Speciale – Autizmi “flet”

Publikuar më: 23/4/2022, ora 14:38

Personave me autizëm po u mohohen disa shërbime bazë për trajtimin e çrregullimit të tyre neurobiologjik. Në një takim mes prindërve dhe profesionistëve u pasqyruan nevojat që duhet të plotësojnë institucionet.