Speciale/ Përgjatë Drinit, aty ku mbetjet plastike infektojnë edhe gjallesat

Një reportazh special i A2 CNN përgjatë brigjeve të Drinit, lumit që kalon 5 shtete dhe një nga pasuritë natyrore më të çmuara në Ballkan. Por edhe një ekosistem i rrezikuar nga moskujdesja e njeriut. Çfarë po bëhet për të parandaluar një katastrofë natyrore?