“Spostim kabinash elektrike dhe Kongresi i Grave Antifashiste”, kërkesat e deputetëve për informacion në 2019

2019 ishte një vit me intensitet të lartë zhvillimesh politike. Nisi me një opozitë dhe përfundoi me një tjetër në Parlament, protesta, zgjedhje pa opozitën, si dhe konflike institucionale.