Standardet e 25 prillit, ankimet dhe vlerësimet për produktin e parlamentareve të reja

Për të folur për këtë çështje ishte e ftuar në Ditarin e orës 13:00 në A2 ish-kryetarja e KQZ-së, Lefterie Luzi.