Stomatologët: Tarifat i vendos tregu, jo urdhri

Rregullimi i dhëmbëve tashmë do t’ju kushtojë më shumë. Urdhri i stomatologut ka propozuar rritjen e tarifave të shërbimeve dentare duke nxjerrë një listë me çmimet dysheme. Kështu, nëse për një mbushje dhëmballe të gradës keni paguar 30 mijë lekë të vjetra, për të njëjtin shërbim nga sot do të paguani minimalisht 40 mijë lekë.