Strasburgu “shemb” vetingun: Iu shkel e drejta, të rihapet çështja për ish-anëtarin e KLP

Publikuar më: 4/10/2022, ora 19:54

Strasburgu “shemb” vetingun: Iu shkel e drejta, të rihapet çështja për ish-anëtarin e KLP

Publikuar më: 4/10/2022, ora 19:54

Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet nga nisja e tij, procesi i vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët në Shqipëri ka marrë goditjen e parë nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut.

Strasburgu “shemb” vetingun: Iu shkel e drejta, të rihapet çështja për ish-anëtarin e KLP

Publikuar më: 4/10/2022, ora 19:54

Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet nga nisja e tij, procesi i vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët në Shqipëri ka marrë goditjen e parë nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut.