Strukturë e re policore për personat në kërkim

Përfshirja e personave në kërkim në ngjarje të rënda kriminale ka bërë që policia e shtetit të krijojë një strukturë të veçantë posaçërisht për këtë problem.