Studentët duan Ekonomikun, Kule tregon arsyen

Publikuar më: 29/8/2022, ora 15:59

Studentët duan Ekonomikun, Kule tregon arsyen

Publikuar më: 29/8/2022, ora 15:59

As bursat apo përjashtimi nga tarifat, pjesë e përpjekjes së qeverisë për të joshur maturantët drejt 35 degëve të shpallura si “prioritet kombëtar”, nuk kanë dhënë efekt… studentët e rinj vijojnë t’i mbesin besnik profilit të vjetër ekonomik. Nga rreth 21 mijë gjimnazistë të sapodiplomuar në total, gati gjysma e tyre kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Ekonomisë në kryeqytet. Pjesa më e madhe e tyre janë në profilet e administrimit të biznesit e financës, ndërsa më të paktë janë ata në Informatikë Ekonomike apo Eknomiks.

Studentët duan Ekonomikun, Kule tregon arsyen

Publikuar më: 29/8/2022, ora 15:59

As bursat apo përjashtimi nga tarifat, pjesë e përpjekjes së qeverisë për të joshur maturantët drejt 35 degëve të shpallura si “prioritet kombëtar”, nuk kanë dhënë efekt… studentët e rinj vijojnë t’i mbesin besnik profilit të vjetër ekonomik. Nga rreth 21 mijë gjimnazistë të sapodiplomuar në total, gati gjysma e tyre kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Ekonomisë në kryeqytet. Pjesa më e madhe e tyre janë në profilet e administrimit të biznesit e financës, ndërsa më të paktë janë ata në Informatikë Ekonomike apo Eknomiks.