Studentët e mjekësisë, pagat e ulëta nuk nxisin qëndrimin në Shqipëri

Gazetari Armend Pire solli më shumë detaje në Dita Jonë