Studentët për korrupsionin: SPAK të hetojë shpenzimet në shkollat e larta

Studentët i kërkojnë SPAK të hetojë drejtuesit e universiteteve për shpenzimet e fondeve. Të rinjtë e “Qendrës Qytetare”, nga një monitorim i kryer, kane konstatuar se rektorët dhe dekanët harxhojnë mijëra euro për ushqime, dieta dhe honorare, ndërsa kushtet për studentët nuk kanë ndryshuar.