Studentët, praktika në administratë dhe biznese

Nga 9 marsi deri më 9 qershor, studentët që kanë mbaruar nivelin e studimeve “bachelor”, mund të kryejnë praktikën në administratën shtetërore, si dhe në shoqëri tregtare. Ministria e Arsimit ka publikuar “Thirrjen e pestë”, në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës. Aplikimet behën online në faqen e Ministrisë së Arsimit, nga data 7 deri më 29 shkurt. Zëvendësministrja e Arsimit, Lorena Haxhiu, solli hollësi në Dita Jonë…