Studimi i Deloitte për kompanitë shqiptare: Perceptojnë rrezik të shtuar – A2

Studimi i Deloitte për kompanitë shqiptare: Perceptojnë rrezik të shtuar

Biznesi është kontribuesi kryesor në ekonomi. Ai që hap vende pune dhe paguan taksa. Një studim i kompanisë Deloitte Albania, i realizuar në bizneset kryesore në Evropën Qendrore, përfshi këtu Shqipërinë evidentoi se kompanitë tona kanë pasiguri në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Nga studimi rezulton se 64% e kompanive të pyetura i vlerësojnë të larta nivelet e pasigurive financiare dhe ekonomike, që përballet biznesi i tyre. Vrojtimi i Deloitte nxori në pah edhe problematikën e fshehjes së bilanceve reale të kompanive shqiptare, çka bëhet pengesë që ato të marrin kredi për të zhvilluar aktivitetin e tyre.
E ftuar: Enida Cara, Drejtore e auditimit në Deloitte Albania