Taksa e pronës, ende vështirësi në vjeljen nga bashkitë edhe pas reformës

Të ardhurat që bashkitë vjelin nga taksat mbi pasurinë e paluajtshme janë larg niveleve të synuara, pas reformimit për të bërë llogaritjen e tyre mbi vlerën e tregut. Të dhënat e fundit të Ministrisë së Financave, tregojnë se prej vitit 2018 kur nisi të zbatohej formula e re, bashkitë kanë arritur të rrisin me vetëm 11% të ardhurat nga këto taksa, duke mbetur madje në stanjacion vitet e fundit, deri në një rënie në 5.1 miliardë lekë gjatë 2020-ës.