Taksa të ulëta për biznesin e vogël, përfitojnë të “mëdhenjtë” – A2

Taksa të ulëta për biznesin e vogël, përfitojnë të “mëdhenjtë”

Lehtësitë që qeveria ndërmori për biznesin e vogël, duke ulur taksash kanë krijuar shtigje për evazion fiskal. Kompanitë e mëdha, të njohura ndryshe si VIP-at tashmë janë ndarë në disa biznese më të vogla, me NIPT-e të ndryshme për të përfituar nga ulja e taksave. Një veprim, që ndonëse i ligjshëm, për buxhetin e bashkive, për llogari të së cilave shkojnë taksat e biznesit të vogël është humbje e konsiderueshme.