Taksimi i të ardhurave, preken profesionet e lira dhe tregtarët e vetëpunësuar

Publikuar më: 16/6/2022, ora 15:53

Taksimi i të ardhurave, preken profesionet e lira dhe tregtarët e vetëpunësuar

Publikuar më: 16/6/2022, ora 15:53

Tatimi mbi të ardhurat për profesionet e lira dhe tregtarët e vegjël të vetëpunësuar do të bëhet 15 për qind nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Sipas draft-dokumentit, të ardhurat që do të tatohen do të jenë ato që vijnë nga punësimi, biznesi apo investimet. Janë rreth 300 mijë individë që preken nga skema e re e taksimit.

Taksimi i të ardhurave, preken profesionet e lira dhe tregtarët e vetëpunësuar

Publikuar më: 16/6/2022, ora 15:53

Tatimi mbi të ardhurat për profesionet e lira dhe tregtarët e vegjël të vetëpunësuar do të bëhet 15 për qind nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Sipas draft-dokumentit, të ardhurat që do të tatohen do të jenë ato që vijnë nga punësimi, biznesi apo investimet. Janë rreth 300 mijë individë që preken nga skema e re e taksimit.