Tarifat e propozuara nga KLGJ, pagesë shtesë kush zvarrit gjyqin, ulet “çmimi” i divorcit

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur të propozojë llojet dhe masat e tarifave financiare që duhet të paguajnë qytetarët a institucionet që “trokasin” në dyert e gjykatës për padi apo shërbime të tjera gjyqësore.