Tatimi mbi të ardhurat, të vetëpunësuarit të papërgatitur, rrezikon nxitjen e evazionit

Publikuar më: 22/6/2022, ora 17:33

Tatimi mbi të ardhurat, të vetëpunësuarit të papërgatitur, rrezikon nxitjen e evazionit

Publikuar më: 22/6/2022, ora 17:33

Skema e re për tatimin e të ardhurave për të vetëpunësuarit është një lajm i mirë për ekspertin, Flobens Dilaveri, edhe pse i shoqërua me pak efekt në buxhet dhe shumë rreziqe. Sipas tij qeveria është vënë në lëvizje, por draft ligji duhet studiuar dhe konsultuar paraprakisht me grupet e interesit, pasi kjo kategori tatim paguesish, me xhiro vjetore mbi 14 milionë leke nuk është e përgatitur për ndryshimin.

Tatimi mbi të ardhurat, të vetëpunësuarit të papërgatitur, rrezikon nxitjen e evazionit

Publikuar më: 22/6/2022, ora 17:33

Skema e re për tatimin e të ardhurave për të vetëpunësuarit është një lajm i mirë për ekspertin, Flobens Dilaveri, edhe pse i shoqërua me pak efekt në buxhet dhe shumë rreziqe. Sipas tij qeveria është vënë në lëvizje, por draft ligji duhet studiuar dhe konsultuar paraprakisht me grupet e interesit, pasi kjo kategori tatim paguesish, me xhiro vjetore mbi 14 milionë leke nuk është e përgatitur për ndryshimin.