Të dielën ndryshon ora, shkon 60 minuta përpara – A2

Të dielën ndryshon ora, shkon 60 minuta përpara

Deri në 2021, kur vendet e Bashkimit Europian të zgjedhin orën që mund të aplikojnë për vendin e tyre, ndërrimi i saj do të bëhet dy herë në vit.