Të “djegurit” e vetting-ut, mbi 10 ankesa në Strasburg nga ish-gjyqtarë e prokurorë

Më shumë se 10 gjyqtarë dhe prokurorë të shkarkuar me një vendim të formës së prerë nga procesi i vetting-ut i janë drejtuar Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.