Të ndërtuara një shekull më parë, urat metalike në Gjirokastër kanë probleme me sigurinë

Publikuar më: 10/3/2023, ora 12:35

Të ndërtuara një shekull më parë, urat metalike në Gjirokastër kanë probleme me sigurinë

Publikuar më: 10/3/2023, ora 12:35

Urat metalike në qarkun e Gjirokastrës, qe lidhin akset rrugore që janë në varësi të Autoritetit Rrugor Shqiptar, janë kthyer në një shqetësim sa i takon qëndrueshmërisë dhe sigurisë së tyre. Inxhinieri i ARRSH në Gjirokastër tregon për problematikat që mbartin këto ura.

Të ndërtuara një shekull më parë, urat metalike në Gjirokastër kanë probleme me sigurinë

Publikuar më: 10/3/2023, ora 12:35

Urat metalike në qarkun e Gjirokastrës, qe lidhin akset rrugore që janë në varësi të Autoritetit Rrugor Shqiptar, janë kthyer në një shqetësim sa i takon qëndrueshmërisë dhe sigurisë së tyre. Inxhinieri i ARRSH në Gjirokastër tregon për problematikat që mbartin këto ura.