Të ngujuar nga veset, streha ku besimi është më i fortë se droga dhe alkooli

Publikuar më: 27/7/2022, ora 10:04

Të ngujuar nga veset, streha ku besimi është më i fortë se droga dhe alkooli

Publikuar më: 27/7/2022, ora 10:04

Në një fshat të Tiranës, pranë një shtëpie të vjetër, ekziston një qendër rehabilitimi nga varësia e drogës dhe alkoolit. Në këtë qendër mjekimi bazë është ai shpirtëror, duke lexuar e mësuar nga Bibla. Për 18 muaj, çdo individ që hynë në këtë qendër nuk mund të dal, deri në përmbylljen e plotë të rehabilitimit

Të ngujuar nga veset, streha ku besimi është më i fortë se droga dhe alkooli

Publikuar më: 27/7/2022, ora 10:04

Në një fshat të Tiranës, pranë një shtëpie të vjetër, ekziston një qendër rehabilitimi nga varësia e drogës dhe alkoolit. Në këtë qendër mjekimi bazë është ai shpirtëror, duke lexuar e mësuar nga Bibla. Për 18 muaj, çdo individ që hynë në këtë qendër nuk mund të dal, deri në përmbylljen e plotë të rehabilitimit