Të papunët dhe ndihma ekonomike, në vitin 2022 u shtuan me 25%, shkak edhe rritja e çmimeve

Publikuar më: 11/5/2023, ora 15:43

Të papunët dhe ndihma ekonomike, në vitin 2022 u shtuan me 25%, shkak edhe rritja e çmimeve

Publikuar më: 11/5/2023, ora 15:43

Përdorimi i fondeve për propagandë dhe jo për nxitjen reale të punësimit, ka rritur sipas ekspertëve të ekonomisë numrin e të papunëve. Pavarësisht se ekonomia e vendit është zgjeruar gjatë dy viteve të fundit, numër i të papunëve të regjistruar pranë Zyrave të Punës për të përfituar ndihmë ekonomike është rritur. Kjo sipas ish ministrit të ekonomisë Zef Preçi, ndodh sepse programet e punësimit janë përqendruar në sektorët e gabuar.

Të papunët dhe ndihma ekonomike, në vitin 2022 u shtuan me 25%, shkak edhe rritja e çmimeve

Publikuar më: 11/5/2023, ora 15:43

Përdorimi i fondeve për propagandë dhe jo për nxitjen reale të punësimit, ka rritur sipas ekspertëve të ekonomisë numrin e të papunëve. Pavarësisht se ekonomia e vendit është zgjeruar gjatë dy viteve të fundit, numër i të papunëve të regjistruar pranë Zyrave të Punës për të përfituar ndihmë ekonomike është rritur. Kjo sipas ish ministrit të ekonomisë Zef Preçi, ndodh sepse programet e punësimit janë përqendruar në sektorët e gabuar.