Të përjashtuarit e PD ndër vite me motivacionin: Kritikë me lidershipin