Të rinjtë me makina luksi, juristi: Hetimi pasuror kërkon indicie, “filtrat” jo vetëm nga prokuroria

Publikuar më: 16/11/2021, ora 16:59

Të rinjtë me makina luksi, juristi: Hetimi pasuror kërkon indicie, “filtrat” jo vetëm nga prokuroria

Publikuar më: 16/11/2021, ora 16:59

Hetimet pasurore në Shqipëri janë më së shumti objekt i Prokurorisë së Posaçme, SPAK. Por, ndonëse hetimit të këtij lloji, të bazuar në ligjin antimafia, veç pasurive e aktiviteteve tregtare i nënshtrohet edhe niveli ekonomik, për nisjen e tij gjithmonë nëvojitet një indicie, që personi i hetuar, një familjar apo një person i lidhur me të, të jetë i pëfshirë në veprimtari kriminale.

Të rinjtë me makina luksi, juristi: Hetimi pasuror kërkon indicie, “filtrat” jo vetëm nga prokuroria

Publikuar më: 16/11/2021, ora 16:59

Hetimet pasurore në Shqipëri janë më së shumti objekt i Prokurorisë së Posaçme, SPAK. Por, ndonëse hetimit të këtij lloji, të bazuar në ligjin antimafia, veç pasurive e aktiviteteve tregtare i nënshtrohet edhe niveli ekonomik, për nisjen e tij gjithmonë nëvojitet një indicie, që personi i hetuar, një familjar apo një person i lidhur me të, të jetë i pëfshirë në veprimtari kriminale.