Të vetmuar edhe jashtë tokës, Rusia do të tërhiqet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor

Publikuar më: 27/7/2022, ora 15:59

Të vetmuar edhe jashtë tokës, Rusia do të tërhiqet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor

Publikuar më: 27/7/2022, ora 15:59

Rusia pretendon se po furnizon Europën me gaz me aq sa mundet, ndërsa reduktimet e fundit ia faturoi sanksioneve ndërkombëtare që nuk mundësojnë riparimin e pajisjeve. Ky shtet vijon dhe të izolohet edhe më shumë, madje këtë herë edhe jashtë Tokës. Rusia njoftoi se do të largohet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor.

Të vetmuar edhe jashtë tokës, Rusia do të tërhiqet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor

Publikuar më: 27/7/2022, ora 15:59

Rusia pretendon se po furnizon Europën me gaz me aq sa mundet, ndërsa reduktimet e fundit ia faturoi sanksioneve ndërkombëtare që nuk mundësojnë riparimin e pajisjeve. Ky shtet vijon dhe të izolohet edhe më shumë, madje këtë herë edhe jashtë Tokës. Rusia njoftoi se do të largohet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor.