Teatri dhe Skavica, ekspertët: Nuk është momenti, duhet mbështetur ekonomia

30 milionë euro për Teatrin Kombëtar dhe 246 milionë euro për Hidrocentralin e Skavicës. Këto janë kostot e projekteve të zotuara nga kryeministri për t’u ndërtuar me fondet e shtetit, që më së shumti do të financohen duke marrë borxh të ri nga kreditorë të huaj.
Por për ekspertët e ekonomisë, nuk është ky momenti për të ndërmarrë nisma me vlera të tilla, pavarësisht përfitimeve që mund të sillnin në të ardhmen si rasti i Skavicës. Veçanërisht në kushtet kur nuk dihet ende dëmi në ekonomi nga pandemia dhe kur këto projekte kushtojnë afërsisht sa shuma e akorduar nga qeveria në dy paketat e para financiare.