Teatri, pronë e bashkisë. Meta kërkon në Kushtetuese shfuqizimin e vendimit

Presidenti Ilir Meta i është drejtuar për herë të dytë Gjykatës Kushtetuese për të mos lejuar shembjen e godinës së Teatrit Kombëtar. “Kam depozituar kërkesën për shfuqizimin e ligjit që i kalon në pronësi Bashkisë së Tiranës, Teatrin Kombëtar. Me prishjen e teatrit, synohet të zhduket trashëgimia kulturore. Gjykata Kushtetuese është ajo që duhet të vendosë sa më shpejt për pezullimin e këtyre akteve normative, që janë antikushtetuese. Bashkitë janë përgjegjëse për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Duke qenë se pasuria që kalon në pronësi të bashkisë ka emërtim Teatri Kombëtar, kjo bashki nuk mund të shprehet për çështje që kalojnë kompetencën e juridiksionit vendor”, tha Meta.