Tenderat, a ka konkurrencë mes kompanive?

Në studio: Hekuran Vladi, ekspert për ekonominë