Tërhiqet Prespa, banorët i druhen një katastrofe natyrore

Publikuar më: 15/9/2023, ora 15:12

Tërhiqet Prespa, banorët i druhen një katastrofe natyrore

Publikuar më: 15/9/2023, ora 15:12

Varka e peshkatarit, Vanço Vasilevski, has shpesh tokën kur lundron në liqenin e Prespës, një nga më të vjetrit të Evropës dhe shtëpia e më shumë se 2000 llojeve të peshqve, shpendëve, gjitarëve dhe bimëve.

Tërhiqet Prespa, banorët i druhen një katastrofe natyrore

Publikuar më: 15/9/2023, ora 15:12

Varka e peshkatarit, Vanço Vasilevski, has shpesh tokën kur lundron në liqenin e Prespës, një nga më të vjetrit të Evropës dhe shtëpia e më shumë se 2000 llojeve të peshqve, shpendëve, gjitarëve dhe bimëve.