“Terr dhe bashkëpuntorë”, një roman mbi pendesën dhe turpin

Botuesja Vasilika Tafa flet për romanin e lituanit Sigitas Parulkis, një përshkrim pa kompromise mbi masakrat ndaj hebrenjve në vendin e tij.